Lelystad is de hoofdstad van de provincie Flevoland. De gemeente Lelystad ligt in Oostelijk Flevoland en heeft een oppervlakte van 765 km², waaronder een wateroppervlakte van 531 km². Burgemeester is sinds september 2016 Ina Adema.

Naamgever stad
Lelystad was bedoeld als hoofdstad van de IJsselmeerpolders. Vandaar dat de stad werd genoemd naar de vader van het Zuiderzeeproject, ir. Cornelis Lely (Amsterdam, 23 september 1854 – Den Haag, 22 januari 1929). Cornelis Lely was een Nederlandse ingenieur, waterbouwkundige, minister, gouverneur en politicus. Lely ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee, waarop deze in 1932 door de Afsluitdijk definitief werd afgesloten en het IJsselmeer ontstond.

Drooglegging
De bouw van Lelystad begon eigenlijk al voordat Oostelijk Flevoland was drooggelegd. In 1950 werd Perceel P aangelegd, een werkeiland middenin het IJsselmeer. De arbeiders die op dit werkeiland woonden moesten een bouwput aanleggen voor het gemaal Wortman, dat werd ingezet bij het droogmaken van Oostelijk Flevoland. Perceel P, het oudste stukje Lelystad, heet nu Lelystad Haven.

Bouw Lelystad
Met de bouw van de rest van Lelystad werd in 1965 begonnen. De eerste bewoners arriveerden in september 1967. De ontwikkeling van Lelystad kwam echter traag op gang, vooral doordat de verbindingen met het oude land jarenlang slecht waren. Een ander probleem was dat de besluitvorming over de Markerwaard zich lange tijd voortsleepte. Het was de bedoeling dat deze polder het achterland van Lelystad zou worden.

Eigen identiteit
Halverwege de jaren negentig ging in Lelystad het roer om. Er werden voortaan aansprekende architecten aangetrokken om de stad een eigen identiteit en meer zelfvertrouwen te geven. Oude wijken werden geherstructureerd en het stadscentrum ging op de schop. Ook kreeg de kuststrook een impuls door middel van hoogwaardige woningbouw en nieuwe recreatievoorzieningen.

Wapen van de gemeente Lelystad
Bij Koninklijk Besluit van 11 september 1979, nummer 2, is aan de gemeente Lelystad bij haar instelling een wapen verleend, waarvan de beschijrvinge als volgt luidt: ‘gezeshoekt van goud; een hartschild van azuur met een lelie van zilver; het schild bedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee gouden zeeleeuwen, gestaart van zilver en gelongd, gevind en genageld van keel'. Het wapen is een ontwerp van mr. G.A. Bontekoe, oud-burgemeester van Ooststellingwerf.

Vlag van de gemeente Lelystad
De gemeentevlag is ontworpen door de Stichting voor Banistiek en Heraldiek te Muiderberg. De beschrijving luidt: 'prinsegeel, op de denkbeeldige scheiding van broeking en vlucht in het midden een kobaltblauwe, op één punt staande zeshoek, waarop de witte lelie van het gemeentewapen (de zeshoek zoveel mogelijk opvullend) en ingesloten door, de zeshoek van boven- en onderzijde rakend, vier kobaltblauwe, kloksgewijs rondgaand geplaatste en met één poot tot de vlagzijde verlengde hoeken. De zeshoek heeft een middenlijn gelijk éénderde van de vlaghoogte; de poten van de hoeken hebben een dikte gelijk aan ééntiende van de vlakhoogte'.

Meer informatie?
Meer weten? Bezoek Batavialand