Nationaal Park Nieuw Land

Bestaande uit vier unieke natuurgebieden is Nationaal Park Nieuw Land het grootste man-made natuurpark ter wereld. Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden danken allen hun bestaan aan het grootste inpolderingstraject ter wereld: de drooglegging van Flevoland.

 

Uniek landschap

De natuur in Nationaal Park Nieuw Land is uniek. Hoewel de mens de eerste aanzet gaf, was het de natuur die zorgde voor unieke, soms on-Nederlandse landschappen. De rust, ruimte en voedselrijkdom werken als een magneet op een nog steeds groeiend aantal verschillende dieren in dit natuurgebied. Kom langs en ervaar zelf de natuur van dit nieuwe land.